IX. postaja: Isus pada treći put pod križem

www.sinsacroart.com

Deveti križ: Potpuno izgubiti
I treći put sam pao!
Mislili su da je to moj potpuni poraz.
I kad su svi pomislili da dalje neću moći, ustao sam,
uzeo križ i iznio ga na Golgotu.
Može se i onda kad svi misle da je nemoguće:
Doći će trenutak kad će ti reći: »Ništa više od tebe, gotovo je.«
I ti ćeš pomisliti: »Ne mogu više.« Doći će čas tvoje potpune nemoći.
To je trenutak tvog potpunog poraza. Saznanje da više ne možeš.
Hoćeš li tada očajavati?
Ne boj se! To su samo vrata da me ponovno nađeš.
Kad više ne možeš računati na sebe, tad ćeš me naći.
Tad ćeš me zazvati cijelim srcem i ja ću ti se odazvati.
To je križ: potpuno izgubiti, dokraja biti napušten, umrijeti,
više nitko na tebe ne računa,
kad izgube svaku nadu da od tebe nešto može biti:
Taj te križ još snažnije vodi k meni i osposobljava
da te pošaljem do kraja zemlje. Hoćeš li prihvatiti taj križ?
Ne boj se, jer ja sam s tobom.
Ja sam pobijedio svijet.