XIII. postaja: Isusa skidaju s križa

www.sinsacroart.hr

Trinaesti križ: Ne uživati plodove svoga rada
Tek kad sam umro, priđoše mi prijatelji.
Ti si sjeme za neka buduća vremena.
A želiš odmah vidjeti plodove svojih ruku.
Moji učenici često umiru u beznađu i sramoti,
a drugi beru plodove na njihovim grobovima. Drugi beru radost i život.
Tebe sam postavio da siješ za novi svijet. To je tvoj križ.
Dajem ti vjeru, jer za života ćeš jedva vidjeti uspjeha.
Tek će te poslije smrti slaviti. Tek tada će te skinuti s križa.
Vječnost ćeš živjeti bez križa jer si imao hrabrosti biti na njemu za života. Raditi i ne uživati plodove svojih ruku, to je trinaesti križ.
Hrabrost je to – sijati da bi drugi želi.
Ali to sam ja koji ti idem ususret.
To je uskrs.